O nás

Nadväzujúc na bohaté skúsenosti partnerskej spoločnosti pôsobiacej v Českej republike, Spoločnosť Center for Regulatory Compliance Programs, s.r.o. vznikla v roku 2016 spojením odborníkov na problematiku trestnej zodpovednosti právnických osôb pôsobiacich na Slovensku a  v Českej republike. Členovia jej odborného tímu disponujú bohatými skúsenosťami z už viac než trojročnej praktickej aplikácie uplatňovania trestnej zodpovednosti právnických osôb v Českej republike i čerstvejšej právnej úpravy uplatňovanej v Slovenskej republike ale aj teoretickými znalosťami získanými vďaka pôsobeniu v akademickom prostredí Trnavskej univerzity v Trnave, Univerzity Komenského v Bratislave, Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach a Univerzity Karlovej v Prahe. Disponujeme teda dostatočnou praxou tvorby, realizácie a implementácie desiatok Compliance programov vrátane školení, a to nie len pre subjekty súkromného sektoru, ale i verejného.