Center for Regulatory Compliance Programs

Spoločnosť Center for Regulatory Compliance Programs, s.r.o. sa zaoberá tvorbou Compliance programov a poradenstvom zo pohľadu prevencie páchania trestnej činnosti zo strany právnických osôb v zmysle zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb. Prirodzenou súčasťou našich služieb je tiež školenie k trestnej zodpovednosti právnických osôb, a to ako manažmentu, tak i zamestnancov právnických osôb. Ponúkame jednu z najvyšších možných odborností v Slovenskej republike, vrátane služieb advokáta, kde diskrétnosť a profesionálny prístup je samozrejmosťou.

Trestná zodpovednosť právnických osôb

Trestne zodpovedné sú všetky právnické osoby, a to bez rozdielu. Trestne zodpovedné sú teda akciové spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným, družstvá, nadácie, príspevkové organizácie, štátne podniky a pod.

Výnimku tvorí Slovenská republika a jej orgány, t. j. právnická osoba sui generis (tzn. inštitúcia konajúca v mene Slovenskej republiky – ministerstvá a iné organizačné zložky štátu, orgány štátnej správy a pod. – nie sú trestne zodpovedné). Druhou výnimkou sú iné štáty a ich orgány, medzinárodné organizácie zriadené na základe medzinárodného práva verejného a ich orgány, obce a vyššie územné celky, právnické osoby, ktoré sú v čase spáchania trestného činu zriadené zákonom, ale treba podotknúť, že aj právnické osoby, ktorých zriaďovateľom je obec a kraj v rámci súkromnoprávneho vzťahu (uzatváranie zmlúv, dispozícia s majetkom a pod.) sú rovnako trestne zodpovedné.

Čítať ďalej...

Rýchly kontakt

Adresa: 

Mlynská 2

040 01 Košice

   
Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.