Školení

Klíčovým a nezbytným předpokladem úspěšné implementace Compliance programu a předcházení trestné činnosti právnickou osobou je školení vedoucích představitelů a managementu právnické osoby a zároveň vedení zaměstnanců k právnímu vědomí a dodržování práva. Společnost by měla pravidelně provádět školení zaměstnanců. Toto školení se týká dodržování závazných předpisů, které se vztahují na výkon činnosti dané společnosti. Vedoucí představitelé právnické osoby, management, ale i zaměstnanci by se školení měli účastnit povinně.

V rámci školení je poukázáno na některé aspekty trestní odpovědnosti fyzických osob – manažerů či statutárních orgánů, resp. zaměstnanců, kdy tomuto může být věnována v případě potřeby zvýšená pozornost.

Školení je prováděno kvalifikovanými lektory, kteří mají v problematice trestní odpovědnosti právnických osob dlouhodobou zkušenost, a to jak praktickou, tak teoretickou.