Další služby

Součástí služeb v rámci Compliance programu je:

  • audit společnosti s návrhem opatření
  • zpracování interních pravidel (etický kodex, organizační řád, pracovní řád, předpis k účasti na veřejných zakázkách, compliance doložky, předpis proti legalizaci výnosů z trestné činnosti apod.)
  • implementace pravidel a opatření směřujících k eliminaci rizik
  • aktualizace Compliance programu v čase
  • trestněprávní konzultace při rozhodování konkrétních záležitostí
  • provoz linky či oznamovacího místa k ohlašování protiprávních jednání
  • zastupování společnosti v případě vzniklého rizika