O nás

Společnost Center for Regulatory Compliance Programs, s.r.o. vznikla v srpnu 2013 spojením odborníků na problematiku trestní odpovědnosti právnických osob - dr. Bohuslava, doc. Gřivny a dr. Šmerdy. Všichni tři se tímto oborem zabývají mnoho let  jak v teorii, tak v praxi. Tým je možné, v případě potřeby, doplňovat dalšími zkušenými advokáty trvale spolupracujícími s naší advokátní kanceláří, kteří se specializují na výkon obhajoby. Stran první kategorie lze uvést působení členů týmu na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze či Vysoké školy ekonomické v Praze, a to včetně pravidelné publikace odborných článků na téma trestní odpovědnosti právnických osob a Compliance programů. Disponujeme tříletou praxí tvorby, realizace a implementace desítek Compliance programů včetně školení, a to jak pro soukromý, tak veřejný sektor. Vzhledem k povinnosti mlčenlivosti můžeme však uvést pouze tvorbu metodiky pro Ministerstvo financí ČR, na základě níž společnosti vlastněné státem implementovaly Compliance program. Uvedenou problematiku rovněž školíme pro státní zástupce a soudce v rámci Justiční akademie ČR.